คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คู่มือปฏิบัติงานหลัก
เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดทำโดย นางณัฐพร น้อยลัทธี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

WorkManual-NatthapornNoy