Loading Events

« All Events

ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 9/2562

November 11 @ 1:00 pm - 3:00 pm

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 9/2562
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3

Details

Date:
November 11
Time:
1:00 pm - 3:00 pm
Event Category: