แบบฟอร์มงานบริหารทั่วไป

แบบฟอร์มธุรการ

Title
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือนและหนังสือรับรองการทำงาน
 1 file(s)  852 downloads
สวัสดิการมหาวิทยาลัย, แบบฟอร์มธุรการ July 11, 2019 Download
แบบฟอร์มขอ บ้านพัก / หอพัก
 1 file(s)  333 downloads
สวัสดิการมหาวิทยาลัย January 7, 2019 Download
แบบแจ้งซ่อมรายการชำรุดบริเวณหอพัก
 1 file(s)  54 downloads
สวัสดิการมหาวิทยาลัย September 10, 2016 Download

   

  แบบฟอร์มการลา

  Title
  แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือนและหนังสือรับรองการทำงาน
   1 file(s)  852 downloads
  สวัสดิการมหาวิทยาลัย, แบบฟอร์มธุรการ July 11, 2019 Download
  แบบฟอร์มขอ บ้านพัก / หอพัก
   1 file(s)  333 downloads
  สวัสดิการมหาวิทยาลัย January 7, 2019 Download
  แบบแจ้งซ่อมรายการชำรุดบริเวณหอพัก
   1 file(s)  54 downloads
  สวัสดิการมหาวิทยาลัย September 10, 2016 Download