แบบฟอร์มงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

Title
สัญญาค้ำประกันการเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 1 file(s)  156 downloads
แบบฟอร์มสัญญา/TOR พนักงานมหาวิทยาลัย May 1, 2019 Download
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) แนบท้ายสัญญาปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
 1 file(s)  188 downloads
แบบฟอร์มสัญญา/TOR พนักงานมหาวิทยาลัย March 25, 2019 Download
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
 1 file(s)  268 downloads
แบบฟอร์มสัญญา/TOR พนักงานมหาวิทยาลัย March 20, 2019 Download
เอกสารจัดทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (ภายหลังสิ้นสุดสัญญาจ้าง)
 1 file(s)  152 downloads
แบบฟอร์มสัญญา/TOR พนักงานมหาวิทยาลัย March 5, 2019 Download
ใบรับรองแพทย์
 1 file(s)  174 downloads
แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้, แบบฟอร์มสัญญา/TOR พนักงานมหาวิทยาลัย, แบบฟอร์มใบสมัคร April 17, 2019 Download

  พนักงานมหาวิทยาลัย : สัญญาและข้อตกลงการปฏิบัติงาน(TOR)

  Title
  สัญญาค้ำประกันการเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
   1 file(s)  156 downloads
  แบบฟอร์มสัญญา/TOR พนักงานมหาวิทยาลัย May 1, 2019 Download
  ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) แนบท้ายสัญญาปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
   1 file(s)  188 downloads
  แบบฟอร์มสัญญา/TOR พนักงานมหาวิทยาลัย March 25, 2019 Download
  สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
   1 file(s)  268 downloads
  แบบฟอร์มสัญญา/TOR พนักงานมหาวิทยาลัย March 20, 2019 Download
  เอกสารจัดทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (ภายหลังสิ้นสุดสัญญาจ้าง)
   1 file(s)  152 downloads
  แบบฟอร์มสัญญา/TOR พนักงานมหาวิทยาลัย March 5, 2019 Download
  ใบรับรองแพทย์
   1 file(s)  174 downloads
  แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้, แบบฟอร์มสัญญา/TOR พนักงานมหาวิทยาลัย, แบบฟอร์มใบสมัคร April 17, 2019 Download

   บุคลากรเงินรายได้ : สัญญาและข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR)

   Title
   สัญญาค้ำประกันการเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
    1 file(s)  156 downloads
   แบบฟอร์มสัญญา/TOR พนักงานมหาวิทยาลัย May 1, 2019 Download
   ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) แนบท้ายสัญญาปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
    1 file(s)  188 downloads
   แบบฟอร์มสัญญา/TOR พนักงานมหาวิทยาลัย March 25, 2019 Download
   สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
    1 file(s)  268 downloads
   แบบฟอร์มสัญญา/TOR พนักงานมหาวิทยาลัย March 20, 2019 Download
   เอกสารจัดทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (ภายหลังสิ้นสุดสัญญาจ้าง)
    1 file(s)  152 downloads
   แบบฟอร์มสัญญา/TOR พนักงานมหาวิทยาลัย March 5, 2019 Download
   ใบรับรองแพทย์
    1 file(s)  174 downloads
   แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้, แบบฟอร์มสัญญา/TOR พนักงานมหาวิทยาลัย, แบบฟอร์มใบสมัคร April 17, 2019 Download