ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประจำปี 2561

ประจำปี 2560

ประจำปี 2559

ประจำปี 2558

  ประจำปี 2557

  ประจำปี 2556

   ประจำปี 2555

    ประจำปี 2554

     ประจำปี 2553

     ประจำปี 2552

     ประจำปี 2551

      เก่ากว่า