ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประจำปี 2562

  ประจำปี 2561

  ประจำปี 2560

  ประจำปี 2559

  ประจำปี 2558

   ประจำปี 2557

   ประจำปี 2556

    ประจำปี 2555

     ประจำปี 2554

      ประจำปี 2553

      ประจำปี 2552

      ประจำปี 2551

       เก่ากว่า