คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ (ผู้ชาย) กุมภาพันธ์ 2560 – มิถุนายน 2560

15-02-2560-men-on-guard-duty-February-June60

 

ดาวน์โหลด  คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์  กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2560 (ผู้ชาย)