การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลอัตราการจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้า สวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลอัตราการจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้า สวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า 5 สำนักงานอธิการบดี โดยนายสมชาย สหนิบุตร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลอัตราการจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้า สวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมหารือหาข้อกำหนดอัตราการจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าให้กับบุคลากรผู้พักอาศัยในหอพักสวัสดิการของมหาวิทยาลัย