โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตร จิตอาสา 904 หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

การฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตร จิตอาสา 904 หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรในหน่วยงาน และนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.30 น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ

VolunteerActivity904-Schedule

 

หมายเหตุ การแต่งกาย
– ชุดข้าราชการ (ชุดกากี)
– ชุดจิตอาสาพระราชทาน (หมวกและผ้าพันคอพระราชทาน)
– ชุดเครื่องแบบตามสังกัด
– ชุดสุภาพโทนสีเหลือง
– ชุดนักศึกษา