ประชาสัมพันธ์แจ้งบุคลากรผู้มีสิทธิ์ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติในโอกาส “วันราชภัฏ : 14 กุมภาพันธ์” กรุณาลงทะเบียนยืนยันตนบริเวณด้านหน้าหอประชุมวชิราลงกรณ เวลา 9.00 – 9.30 น.

“วันราชภัฏ : 14 กุมภาพันธ์”
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ณ หอประชุมวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ :
1. แต่งกายด้วยชุดสุภาพ โทนสีเหลือง
2. บุคลากรผู้มีสิทธิ์ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ลงทะเบียนยืนยันตนบริเวณด้านหน้าหอประชุมวชิราลงกรณ เวลา 9.00 – 9.30 น.

SRU-RajabhatDay25620214

Download