คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศบุคลากรรออนไลน์ (HRIS)

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศบุคลากรรออนไลน์ (HRIS)

เข้าสู่ระบบ : ระบบสารสนเทศบุคลากรออนไลน์ (HRIS)

HRISmanual

Download