ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประจำปี 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2564

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2564

   

  ประจำปี 2563

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2563

  ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2563

  ประจำปี 2562

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562

  ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562

  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562

  ประจำปี 2561

  ประจำปี 2560

  ประจำปี 2559

  ประจำปี 2558

  ประจำปี 2557

  ประจำปี 2556

  ประจำปี 2555

  ประจำปี 2554

  ประจำปี 2553

  ประจำปี 2552

  ประจำปี 2551

  เก่ากว่า