ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประจำปี 2564
ประจำปี 2563
ประจำปี 2562
ประจำปี 2561
ประจำปี 2560
ประจำปี 2559
ประจำปี 2558
ประจำปี 2557
ประจำปี 2556
ประจำปี 2555
ประจำปี 2554
ประจำปี 2553
ประจำปี 2552
ประจำปี 2551
เก่ากว่า